Gjøvik Krisesenter IKS

Kontakt oss

Telefon: 61 17 55 60
Besøksadresse: Gis ved kontakt
Postadresse: postboks 5, 2801 Gjøvik

E- post: post@krisesenteret-gjovik.no
Org.nummer: 999 129 005
Konto nr: 2010 20 85524