Årsrapporter

 Her kan du lese årsrapporter fra Gjøvik Krisesenter IKS. Disse beskriver blant annet vår aktivitet i året som er gått. Har du spørsmål knyttet til disse, svarer vi gjerne på spørsmål!