Kvinner

Mange kvinner blir utsatt for vold. En undersøkelse gjennomført av NIBR og NTNU i 2005 viser at hver fjerde kvinne forteller at de har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold I Norge. 

Les mer 

 

Menn

Menn som er utsatt for vold fremhever ofte den psykiske volden som den verste. Fedre lever ofte i slike forhold av hensyn til barna, de er ofte redd for ikke å bli trodd eller for å miste omsorgen for barna. 

Les mer

 

Barn

Hvert år blir et stort antall barn utsatt for vold i hjemmet. Barn kan oppleve at de bryter en “katastrofehemmelighet” dersom de forteller om vold og overgrep i familien. Mange av barna tror de er helt alene om sine opplevelser.

Les mer