Hva er vold? 

Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til, og som du har hatt tillitt til, eller kunne forvente å ha tillitt til. Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken, foreldre eller voksne barn.

Dersom noen får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, smerter deg eller snakker nedsettende om deg og du er i en slik relasjon som vi har nevnt, er du utsatt for vold i en nær relasjon.

 

Fysisk vold er alle fysiske handlinger som kontroller deg eller skader deg. Det kan være at du blir truet med gjenstander, blir slått, brennemerket, blir tatt kvelertak på, blir holdt hardt m.m. All fysisk vold er også psykisk vold.

 

Psykisk vold er også når noen bruker ord eller stemme til å kontrollere eller skremme deg, handlinger som blir gjort eller ikke gjort for å skremme deg eller ha kontroll på deg og som gjør at du føler deg krenket og redd. Det kan være sårende kritikk som blir gjentatt, at du blir isolert, ignorert, anklaget, forhørt, utsatt for uriktige påstander, truet eller indirekte truet m.m.

 

Seksuell vold er det noen som gjør med deg for å ydmyke, krenke og ha kontroll over deg. Den seksuelle volden er den mest nedbrytende fordi det er det mest private hos deg den angriper.

 

Materiell vold er vold som går ut over ting og gjenstander. Det kan være å knuse eller ødelegge ting, skade eller ødelegge en gjenstand som du er glad, rasere møbler eller inventar. Dersom den som utøver den materielle volden tidligere har utøvd psykisk eller fysisk vold, vil den materielle volden oppleves særs skremmende.

 

Latent vold er den volden som du opplever fordi du vet at den kan skje eller kjenner til muligheten for den. I nære relasjoner er det ofte denne formen for vold som er den mest dominerende. Det å være redd for nye voldsopplevelser kan styre alt du gjør selv om det ikke foreligger noen aktiv trussel.

 

Det er ikke deg som er utsatt for vold som har ansvar for det du har blitt utsatt for. Det er voldsutøver sitt ansvar.

Du skal ikke føle på skam eller skyld for de vonde opplevelsene du har vært utsatt for.

Det du har ansvar for er å begynne å ta tilbake kontroll over eget liv og beskytte eventuelle barn, og det kan vi hjelpe deg med.

De fleste som har vært utsatt for vold i nære relasjoner opplever:

  • å ha liten tro på seg selv
  • føler skam og skyld
  • opplever håpløshet
  • å ha mistet troen på å klare seg selv
  • miste nettverket sitt

Dette er helt vanlige reaksjoner etter å ha vært utsatt for vold.

 

 

Er du utsatt for vold?

• Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd?
• Blir du hindret i å treffe familie og venner?
• Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
• Trues du med vold?
• Blir du ydmyket?
• Er du tryggere i andre sammenhenger enn ¬hjemme?
• Får du skylden for volden som utøves?

 

 

Derfor kan det føles vanskelig å få gjort noe:

• Overgriper svinger mellom å være voldelig og kjærlig
• Manglende nettverk
• Dårlig økonomi
• Ingen steder å gå
• Skam og skyldfølelse
• Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
• Redd for hevn med enda mer vold og plager
• Redd for vold mot barna
• Press fra familien
• Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter