Vanlige spørsmål

Er krisesenteret et sted for meg? Jeg har jo ikke blitt slått.
En kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at en må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesenteret. Den psykiske volden er mer usynlig og kommer snikende over tid.

 

Hva kan krisesenteret hjelpe med?
Vi kan tilby omsorg og støtte og noen å snakke med om problemene. Vi kan bistå deg i kontakt med offentlige kontorer i den grad du har behov for det. Vi kan hjelpe deg med søknader. Du kan får råd og veiledning om rettigheter og muligheter ut fra din situasjon. Vi tilbyr samtale og beskyttet midlertidig botilbud i en akutt situasjon. 

 

Hvordan er det på krisesenteret?
På krisesenteret vil du få eget rom, og deler kjøkken og stue med andre beboere. Beboere lager mat og gjør husarbeid i fellesskap. Det kan være utfordrende å bo mange i samme hus, men også berikende. Her er det alltid noen å snakke med. For barn er det lekeareal inne og trygt areal ute. Vi har også ulike aktivitetstilbud til deg og dine barn.

 

Er det uheldig for barn å bo på krisesenter?
Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å bo en periode på krisesenter betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare. Både barn og voksne skal bli sett, møtt og ivaretatt når de bor på senteret. Barn får sin egen kontaktperson. Barna på krisesenteret gir uttrykk for at her er det trygt og godt å være og det blir lagt vekt på at barn skal ha gode opplevelser under oppholdet.

 

Hva med jobb/skole mens jeg er på krisesenteret?
Når det er mulig er det viktig å opprettholde daglige gjøremål både for kvinner og barn. Dersom dette ikke er mulig enten på grunn av trusler fra voldsutøver eller avstand til hjemkommunen kan du be legen din om sykemelding en periode mens du er på krisesenteret. Barn kan begynne på skole i nærheten av krisesenteret dersom oppholdet varer flere uker. Krisesenteret samarbeider med skolen i hjemkommunen. Vi hjelper til med å finne best mulig løsning.

 

Hvor lenge pleier kvinner å bo på krisesenteret?
Ingen sin situasjon er like og ingen behov er like. Derfor er det også varierende hvor lenge man har behov for å bo. Gjennomsnittlig botid er ca. 4 uker.